Informacje kontaktowe: tel. (17) 864 14 01, biuro@ecores.pl

Biuro Projektów to zespół doświadczonych inżynierów, wytrwale dążących do celu, którym jest satysfakcja inwestora. Do każdego zadania podchodzi z zaangażowaniem, a Klientowi proponuje wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji.


Pomysł

Biuro projektowe pomaga w realizacji każdego pomysłu przedstawionego przez Klienta. Tworzy projekty koncepcyjnych rozwiązań technicznych dla budownictwa oraz przemysłu ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki energetycznej. Dbając, aby każda realizowana inwestycja była zrównoważona energetycznie, projektowane rozwiązania uwzględniają możliwości zastosowania Odnawialnych Źródeł Energii.


Projekt

Wdrażane projekty przeobrażane są w dokumentację techniczną na podstawie, której, uzyskiwane są niezbędne pozwolenia administracyjne. Kompleksowy projekt pozwala zaplanować budżet, wyłonić wykonawcę oraz zrealizować inwestycję od podstaw.


Nadzór autorski

Biuro Projektów jest obecne w podczas realizacji inwestycji. Dba, aby inwestycja była realizowana zgodnie z projektem, a jej efekt odzwierciedlał wymagania Inwestora.

Gwarancją dochowania tajemnicy gwarantuje rękojmia i posiadany certyfikat bezpieczeństwa przemysłowego II stopnia do klauzuli POUFNE.

Pracownicy Biura Projektów posiadają Poświadczenia Bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE.

Projekty techniczne realizowane są na systemach teleinformatycznych przystosowanych do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE lub POUFNE